SỜ MÔNG HAY SỜ...ặc ặc!!

Được sờ thế này thì thích lắm...hihi!!

giacmochapybvvn

Gửi Bác Ngàn

Lâu nay cháu vắng nhà
Chẳng biết Bác ghé qua
Video vui bịt mắt
Sờ Gà hóa ra mông
Bác mở không được à?

lehuongngan

Gửi bạn Trường

Đến thăm bạn chẳng có nhà
Bức tranh toàn màu trắng
Suy ngẫm mãi chẳng ra
"Sờ" gì mà lạ vậy
Hỏi Giấc mơ cha pi?

giacmochapy

Gửi bác Đát

Rất nhộn phải không Bác!

Nguyễn Đức Đát

Gửi Trần Văn Trường

Rất nhộn.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5341','bkqrjhfmjaodsfl8pihkofq5v1','0','Guest','0','54.198.41.76','2018-08-20 04:09:41','/a164703/so-mong-hay-so-ac-ac.html')