Chủ Nhật đi Minh Đạm cũng hay.

   Một căn cứ địa cách mạng một điểm du lịch của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng không hề có một bảng biển nào giới thiệu về lịch sử di tích; Có một Nhà truyền thống nhưng không mở cửa hỏi nhân viên quản lý thì được biết có tập sách giới thiệu nhưng chắc bán hết rồi...Thành ra đi đi tham quan về mà chẳng biết mình tham quan cái gì...Uhm nhưng được cái vui cảnh lại đẹp gió mát...Đứng đó nhìn xuống KDL Đại An thật tuyệt!

Cán bộ nằm dưới hang này đảm bảo bom nổ bên trên không chết.

Vào thắp hương cho các Anh

Về với Vũng Tàu

Cảng Cát Lở

giacmochapybvvn

Gửi anh Phương

Hi hi cảm ơn anh vậy là em vẫn còn được xem nhiều thứ!

luuminhphuong

Bây giờ em đi có nhiều thứ đấy trước đây chỉ có cái hang tối mò.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5341','i2gg2rsdpms4hq78cb5t0fmgi6','0','Guest','0','54.198.41.76','2018-08-20 04:09:21','/a161713/chu-nhat-di-minh-dam-cung-hay.html')